Szanowni Państwo,

Niezmiernie jest nam miło poinformować Państwa, że EuroTrans Sp. z o.o. spełnia wymogi unijnego certyfikatu Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO) w pełnym zakresie, co zaowocowało uzyskaniem w listopadzie tego roku certyfikatu AEO, otrzymując tym samym zgodę Izby Administracji Skarbowej na stosowanie uproszczonych procedur celnych na terenie całej Unii Europejskiej, co dla naszych Klientów oznacza możliwość stosowania preferencji celnych oraz przyspieszenie obsługi celnej jak i terminalowo-portowej ładunków naszych Klientów.

Uzyskanie statusu AEO poprzedziło między innymi wdrożenie podwyższonych standardów bezpieczeństwa obsługi naszych Klientów, w tym Ich danych oraz spełnienie restrykcyjnych wymogów opartych o kryteria Wspólnotowego Kodeksu Celnego.

Świadectwo AEO to swoisty identyfikator bezpieczeństwa partnera handlowego, który jest uznawany we wszystkich państwach Unii Europejskiej a dla Państwa w szczególności niesie ono wymierne korzyści wynikające z:

1) przyspieszonych odpraw celnych,
2) możliwości stosowania preferencyjnych procedur celnych,
3) najwyższej ochrony danych, ze szczególnym uwzględnieniem danych elektronicznych
4) bardzo dobrej kondycji finansowej gwarantującej płynną obsługę powierzonych nam zleceń.

Powyższe ma zastosowanie do zleceń realizowanych w Polsce jak i we wszystkich pozostałych krajach Unii Europejskiej.
Dodatkowym atutem jest gwarancja dobrego standingu finansowego Eurotrans Sp z o.o., potwierdzanego obecnie audytem Izby Administracji Skarbowej oraz wznawianego w rocznych cyklach.

Upoważniony Przedsiębiorca AEO – EuroTrans sp. z o.o. to gwarancja najwyższych standardów obsługi i bezpieczeństwa ładunków naszych Klientów.

Połączenie już wdrożonych standardów ISO 28000, ISO 22000, ISO 9001, FIATA, IWAY oraz AEO czynią nas najmocniejszym ogniwem w łańcuchu dostaw naszych Klientów.

Z poważaniem

Zarząd i Pracownicy