EUROTRANS Sp. z o.o. jest na końcowym etapie weryfikacji procedur celnych w celu uzyskania statusu upoważnionego przedsiębiorcy – AEO.