Kolejne szkolenia za nami. Tym razem Pracownicy EUROTRANS wzięli udział w zajęciach praktycznych
z zakresu uproszczeń w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych.
Szkolenie miało na celu poszerzenie wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów prawa


celnego oraz zastosowania wprowadzonych ułatwień, które mają bezpośrednie przełożenie na przedsiębiorstwa dokonujące międzynarodowej wymiany towarów oraz jak przygotować się do wymogów
stawianych przez administrację celną w obsłudze procedur celnych.